Phương án thiết kế đơn giản cho nhà ống 3 tầng hiện đại

Phương án thiết kế đơn giản cho nhà ống 3 tầng hiện đại

Chủ đầu tư Mã dự án
Địa chỉ Diện tích (WxH) 0m2 (0 x 0m)
Hạng mục Nhà ống hiện đại Số tầng 0 tầng
Đơn vị thiết kế Công ty kiến trúc Đất Cảng Năm thiết kế 0

Có thể Bạn quan tâm

1
Bạn cần hỗ trợ?